Vem är Enzo Bartoli - Del 2Andra delen av det här inlägget kom lite snabbare än vad vi först trodde, mestadels för det stora intresse som det här ämnet faktiskt fått runt om i vin-Sverige. Det är bevisligen så att det är fler än vi som bryr oss om var vinet vi köper kommer ifrån och att producenter som gör bra vin ska få möjligheten att fortsätta med det.


En liten notering kan vara på sin plats innan vi fortsätter historian om Enzo. Ingen av oss var särskilt insatta i exakt hur processen ser ut hos systembolaget och hur de arbetar med sina leverantörer. Vi har såklart snappat upp en del på olika ställen, men ingen samlad bild. I samband med jobbet att leta fakta till det här inlägget har dock processen klarnat en hel del, men det finns såklart hur mycket som helst att lära sig för att förstå helheten.

Vad har hänt sen sist?

En hel del! Dels har Systembolagets pressavdelning svarat på de frågor vi skickade i samband med att vi publicerade del 1, men vi har även fått mer info från andra håll då detta fått uppmärksamhet runt om i branschen, vilket hjälpt till mycket.

Systembolagets svar

Igår torsdagen den 1 november strax före 17 så fick vi svar på våra frågor av Elina Yli-Torvi, Pressansvarig på Systembolaget Det kan lätt bli rörigt med all mejlväxling, men gör här ett försök. Våra frågor är skrivna i svart fet stil, systembolagets svar i grön stil och våra ytterligare kommentarer i blå stil.
 1. Vem är ansvarig för att den produktinformation som Systembolaget publicerar på sin hemsida samt i butik är korrekt, Systembolaget eller importören?

  "För informationen på vår hemsida får man betrakta ansvaret som delat mellan flera inblandade: Självklart Systembolaget men även leverantörer och producenter. Information som vi återger och som vi hämtar från etiketten (t.ex. ursprung, druvsorter och producentansvar) är ex producentens ansvar. Vi gör vissa slumpvisa kontroller av t.ex. alkoholhalt, tillsynen av riktighet vid angivelse av ursprung eller druvsorter ligger på nationella organ i ursprungslandet."

  Det är såklart rimligt att Systembolaget inte kan göra faktakontroll på samtliga fakta kring ett vin, och att man litar på ursprungslandets kontroller (i det här fallet det italienska jordbruksverket som i sin tur grundar sina bestämmelser på EU-lag). I det här fallet var det främst producent som vi ansåg vara felaktig produktinformation, och just den informationen behandlas i nästa svar nedan.
 2. Vilka kontroller gör Systembolaget av ursprunget av en produkt i sortimentet?

  "Det beror lite vad du menar med ursprung: Vid angivelse av producent så är det i strikt mening den som har tagit på sig producentansvaret som anges som producent. Vi följer de regler som finns allmänt samt särskilt beträffande de drycker vi säljer. Den som tar på sig producentansvaret behöver inte vara den som tillverkat produkten, utan kan vara tappare, importör, varumärkesägare eller annan juridisk person. Jämför t.ex. med egna varumärken inom dagligvaruhandeln eller företag som HM och Ikea. Enligt Livsmedelsverket räcker det idag med att webbadress eller telefonnummer till angiven producent finns på förpackning.

  Om du med ursprung menar kontroll av angiven ursprungsbeteckning så har vi inga sådana instrument. Däremot sker uppföljning av alla producenter av nationella/regionala organ i de vinproducerande länderna kopplat till de regler som gäller för ursprungen."


  Som relativt oinsatt i Systembolagets regler och lagen som styr vårt alkoholmonopol är det här såklart väldigt bra information och något att ta med sig när man handlar vin i Sverige. Det är lätt att tro att definitionen producent är den som producerar produkten, men så lyder alltså inte Systembolagets definition. Vi tolkar det som att Independant Wines Company skulle kunna stå som producent av ett vin, vilket såklart inte säger något om produkten för en konsument. Om så hade varit fallet hade det dock varit "mer rätt" i fallet med Enzo Bartoli, då Enzo inte finns men Independant Wines Company definitivt finns.
 3. Vilken information får Systembolagets anställda i butik gällande produkter i det fasta sortimentet? Får personalen mer bakgrundsinformation om produkten än det som publiceras på hyllan och på hemsidan?

  "Kortfattad information om nyheter publiceras i dagsläget endast för produkter som köpts in genom offertförfrågan. Den information vi sammanställer läggs ut på hemsidan, det finns ingen särskild information för butiksanställda. Vi ser just nu över möjligheterna för att framöver sammanställa liknande information även för produkter som liksom denna kvalat från BS."

  Den här frågan ställde vi för att ta reda på om personalen på något sätt får den information som importören skickar ut, i det här fallet den helt ogenerat påhittade historien om Enzo. Vi vet inte om det är bra eller dåligt att man idag är dålig på att delge sin butikspersonal information om produkterna man säljer. Generellt är det såklart bra om personalen känner till produkten, men i det här fallet hade det varit direkt olämpligt om personalen berättat för kunder om Enzo och hans historia.
 4. Hur kom vinet med artikelnummer 79600 in i sortimentet, var det via kval från beställningssortimentet eller via en annan väg?

  "Den har kvalat från beställningssortiment efter trälådekampanj. Vi har sedan den 1:a september i år förbjudit erbjudandet om trälådor som ett sätt att kvala till fast sortiment."

  Vi fick tips redan innan svaret kom från Systembolaget hur man ser på artikelnumret hur produkten kvalat in till fasta sortimentet; Beställningssortimentet (BS) har artikelnummer som börjar på 7 och är 5 siffror långt medan Fasta Sortimentet (FS) har artikelnummer som är 4 siffror långa.

  Det här svaret från SB är väldigt intressant. För er som missade denna "trälådekampanj" så såg det ut såhär:


  - Fin trälåda, och man får 3 flaskor på köpet!
  Så tänkte nog många när denna lanserades och basunerades ut i diverse kanaler, både digitala och i print. Vi tror ganska stort antal av landets vinintresserade kan hitta ett gammalt mail innehållande någon form av mer eller mindre annonsmärkt reklam för denna låda med tre Enzo-flaskor i. Säkert är det några av dessa som köpte lådan och drack vinet, kanske står lådan hemma som en prydnad nu? Vi kan erkänna att även vi blev lite intresserade av den fina lådan, men samtidigt blev vi lite skeptiska då bra vin sällan behöver säljas i låda för att bli uppskattat.

  Varför är det viktigt att vinet såldes i en "trälådekampanj" och varför har Systembolaget bestämt att förbjuda erbjudanden om trälådor för att få kvala in till fasta sortimentet?
  Här har inte Systembolaget svarat direkt på detta, men man kan ganska enkelt räkna ut vad som hänt här:

  Det hela grundar sig i EU-lagstiftning om särbehandling av produkter i ett monopol. Systembolaget får alltså inte särbehandla vissa produkter och ge de fördelar när det kommer till exponering och med det försäljning. Med andra ord MÅSTE SB plocka in produkter från BS till FS om de beställs/säljer bättre än de produkter som redan finns i FS. Hur ser man till att lyckas med detta då? I det här fallet genom att "bjuda" på en fin trälåda, men bara om man köper 3 flaskor av samma vin. Med andra ord utnyttjar man den fina lådan till att få folk att beställa inte bara en flaska utan tre, vilket i sin tur ökar antalet beställda flaskor och vips så har man fler beställda flaskor än ett "riktigt" Piemonte-vin i FS, som då åker ut och detta in. Att det är just ett Piemonte-vin som åker ur FS är såklart bara teoretiskt, då man tar bort den produkt som säljer sämst och ersätter med det nya vinet. Men i teorin skulle alltså "Enzos" Barolo kunna kasta ut en riktig Barolo från FS på detta sättet.

  Helt plötligt blev Systembolagets val att förbjuda denna typ av kampanj väldigt logiskt och helt rätt gjort enligt oss!

 5. Hur hanterar Systembolaget kundrapporter om felaktig produktinformation, så som den jag skickade till kundtjänst den 23 augusti 2018?

  "Om det felaktiga påståendet är vem som anges som producent så kan inte vi bestämma vem som tar på sig producentansvaret, så länge den som anges som producent uppfyller de krav som ställs på t.ex. märkning. Kontrakts- eller legobryggning är inte otillåtet (utan liksom inom övrig handel ganska vanligt) och det finns inga krav på att någon specifik aktör inom försörjningskedjan måste anges. Vi har i just detta fall efter tidigare kontakt med importören ändrat angiven producent för 79600. Efter ny kontakt med importör så  kommer MGM även att vara den som tar på sig producentansvaret för övriga produkter i serien. Vi har även upprepade gånger bett importören säkerställa att den hemsida det hänvisas till på etiketterna är fungerande.

  Påståenden som görs på hemsidor av leverantörer, i reklamkampanjer och av journalister ansvarar inte Systembolaget för. Däremot finns det såväl allmänna regler för marknadsföring samt en branschstandard. Branschföreningarna SVL och Sveriges Bryggerier har tillsatt en Alkoholgranskningsman med särskild uppgift att granska hur alkoholhaltiga drycker marknadsförs i olika medier. Det kan även påpekas att vi inom kort i våra Inköpsvillkor kommer att införa en möjlighet att stoppa kval till fast sortiment om särskilt grova överträdelser gjorts vid marknadsföring."

  Vi skickade in ett rapport om den felaktiga producenten redan den 23 augusti i år. Då fick vi svaret att de skulle titta på det hela och återkomma om de hittade någon ny information. Detta är förmodligen ett standardsvar, men när vi nu åter igen ställde frågan så hände det faktiskt saker. Om ni kikar i del 1 av det här inlägget så har vi lagt in en skärmdump från Systembolagets hemsida, där man ser att producent för Barbera-vinet är "Enzo Bartoli". Ett besök på samma produktsida idag ger annan information, nämligen att producenten nu är MGM S.r.l.

  Bra! Systembolagets produktinformation stämmer nu betydligt mer än tidigare med verkligheten, och nu kan faktiskt en konsument själv ha en sportslig chans att avgöra om de vill köpa ett vin från en vinindustri som inte alls tar enstaka producenters framtida existens på sitt samvete.

  Värt att notera är även den andra fetstilsmarkerade meningen i svaret från SB. Man har alltså själva noterat att hemsidan, som vi i del 1 konstaterade var skapad och underhålls av den svenska importören, inte fungerar. Att importören inte ordnat detta trots upprepade påpekanden från den enda säljaren av produkten säger ganska mycket om hur mycket man faktiskt bryr sig om "transparens" och "Bakom varje produkt vi säljer finns det en tydlig avsändare.", båda citat från importörens hemsida.

Importören

Bra och utförliga svar från Systembolaget. Vad har hänt på importörsidan sen del 1 av inlägget? En del faktiskt. Vi har ännu inte fått svar på något mail, men däremot har det rört sig på deras hemsida.

Texten som citerades i början av del 1, som alltså då stod på Independant Wine Companys hemsida då var:
"Enzo föddes 1897 i Nizza di Monferrato och vigde sitt liv till jorden, vinet och människorna i landet vid bergens fot. Han var en enkel och värdig man som i sin tysta strävan sökte efter jordens genuina uttryck. Idag lever hans arv vidare genom dessa viner som vi i sann Enzo anda har förädlat.
Kort sagt – Enzo Bartoli är Piemonte personifierat."

Går ni in på samma sida idag så har Enzos historia faktiskt ändrats (tur att den inte var skriven i sten eller i historieböckerna på riktigt):
"Enzo Bartoli är en serie viner som alla har en gemensam nämnare – sitt sanna, kompromisslösa uttryck för Piemonte. Myten om Enzo säger att han vigde sitt liv till jorden, vinet och människorna i landet vid bergens fot. Han var en enkel och värdig man som i sin tysta strävan sökte efter jordens genuina uttryck. Idag lever hans arv vidare genom dessa viner som vi i sann Enzo anda har förädlat."
Enzo har alltså gått från att ha en födelseort, födelsedatum, specifik personlighet, arv och att vara Piemonte personifierad - Till att bara vara en myt. Tur att Enzo inte funnits, det är aldrig kul att bli kallad för myt!

Såklart även tur för importören att man redan kvalificerat in ett gäng viner med Enzos fina historia, den som då inte var en myt, så att de nu säljer som smör i de flesta butiker runt om landet. Enzos fina trälåda hjälpte såklart till, icke att förglömma.

Tack!

Det här inlägget blev en lite mer detaljerad djupdykning i den här "producenten" och specifika vinet, men även i hur Systembolaget fungerar bakom kulisserna. 

Vi vill tacka Systembolagets pressavdelning för att snabbt och bra svarat på våra frågor, men även alla andra som gett oss feedback och hejjat på. Det är alltid kul att höra av er som läser bloggen, fortsätt gärna med det! 

Ni når oss på kontakt@eftersmak.se.

http://www.eftersmak.se/2018/10/vem-ar-enzo-bartoli.html

Kommentarer

 1. Kul detta!

  Det som nog är viktigast, från mitt perspektiv, i det som du skriver är punkt nr 2. Det är så att detta med ”producent” är vagt. Men det är helt oundvikligt och heller inget konstigt. Det är tvärt emot ganska vanligt att ”producenten” inte är den som en ”naiv” vindrickare tror, en konsument som tror att allt vin kommer från någon hantverksmässig vinbonde. Det är vanligt att ”producenten” inte har ”gjort” vinet. Det är t ex vanligt förekommande i Champagne även bland de stora märkena. Eller här är ett annat exempel:
  https://www.bkwine.com/sv/nyheter/ett-kooperativ-ar-storst-pa-ekologiska-viner-frankrike/

  ”Producenten” i detta fall (i artikeln i länken ovan) är Gerard Bertrand (populär i Sverige), men en hel del vin som säljs under hans namn kommer från detta kooperativ (eller andra källor). Det är egentligen inget konstigt med det, och bra att det belyses! (En som inte begripit detta är t ex författaren till Chateau Vadå.)

  Men är detta så konstigt? Tror någon att det är familjen Dafgård som står och rullar köttbullarna, eller att det är Kalle som fiskar sillen som rommen kommer ifrån? Varför tror man att det är så annorlunda med denna andra livsmedelsprodukt, vin?

  Systembolaget hade utmärkta svar på de flesta av dina frågor. Det mesta som de säger är naturligt och bra att de uttalar det klart och tydligt. I fall som detta sköter sig Systembolaget föredömligt! (Mindre bra när de ägnar sig åt politisk propaganda.)

  Detta tror jag dock inte stämmer: ”Med andra ord måste SB plocka in produkter från BS till FS om de beställs/säljer bättre än de produkter som redan finns i FS”, fast det är ju en detalj i sammanhanget. (Och jag har ingen inside information heller.)

  ”Nu kan faktiskt en konsument själv avgöra om de vill köpa ett vin från en vinindustri som inte alls tar enstaka producenters framtida existens på sitt samvete” – det var ju lite demagogiskt och jag tror du misstar dig där också. Som sagt, det kan mycket väl se ut som om det är en ”existerande” producent som gör vinet (t ex Gerard Bertrand, eller vissa champagnehus) men i verkligheten kommer vinet i flaskan helt eller delvis från någon annan. Så i praktiken finns det väldigt lite som konsumenten kan luta sig på i detta fall.

  -Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din feedback Per!

   Gällande kvalifikation från BS till FS är det så jag fått information om att det fungerar. Om det fick finns information någonstans som är mer trovärdig så uppdaterar jag gärna inlägget.

   Även det du citerade sist var kanske lite väl enkelt uttryckt, men demagogiskt skulle jag inte hålla med om. Jag har ändrat just den meningen så att den är lite mer rättvisande, i alla fall i det här fallet. Jag har inte kikat på andra fall (än), så svårt att säga vad som gäller i de specifika fallen.

   Trevlig helg!

   /Daniel

   Radera
 2. Det här med viner som kvalar in från BS fungerar så här: SB delar in hela sitt sortiment i kategorier, t.ex. vitt vin 0-69 kr, vitt vin 70-79 kr, rött vin 100-149 kr, osv osv osv. Sedan gör man en ranking som baseras på försäljningen. Det är inte försäljningen rakt av, utan det finns också en viktning där man tar hänsyn till i hur många butiker en artikel finns lagerförd. Det är alltså så att en artikel som finns i få butiker ändå ska kunna konkurrera med en som finns i alla butiker. I alla fall, det här leder till en försäljningsranking.

  Sedan finns det sex olika butikstyper, där det skiljer lite vad de har för sortiment baserat på historiska försäljningsmönster. Det är uppdelat på pris, vissa butiker får alltså fler artiklar i högre prisläge, och även på fördelningen mellan öl och vin. Vissa butiker får fler ölsorter, andra får fler viner på bekostnad av antal ölsorter. Sedan beror det naturligtvis på hur stor butiken är.

  Varje butikstyp får sedan ett givet antal artiklar i varje produktsegment. Säg t.ex. rött vin 90-99 kr, butikstyp A kanske får 25 artiklar, butikstyp B får 40 artiklar, osv.

  I alla fall, SB sammanställer kontinuerligt den här rankingen, och var tredje månad gör man en avstämning. Då blir det en definitiv ranking för den tremånadersperioden. De artiklar som ligger högt på rankingen får då utökad marknadstäckning, dvs artikeln kommer till fler butiker, och vice versa.

  Säg nu att den största butikstypen, t.ex. PK-huset, ska ha 60 artiklar i segmentet rött vin 90-99 kr. Då är det alltså de 60 högst placerade, FS och BS sammantaget, som får plats i butik. Den som är 1:a på listan kommer i alla 400+ butiker, och den som ligger 60:nde får kanske bara plats i en handfull butiker, men den blir kvar/kommer in på hyllan. Den 61:a på rankingen åker ut.

  Så funkar det.

  Det här är en liten aning förenklat, det finns ytterligare lite detaljer, men här finns allt av vikt.

  Ytterligare en detalj angående trälådekampanjerna - tydligen var det också ett problem att de här oseriösa importörerna bara tog hem ett begränsat antal trälådor, som ofta(st) inte räckte, utan de tog tidigt slut, och så fick kunderna bara tre flaskor utan låda. Det ledde förstås till att kunderna blev missnöjda, eftersom de inte köpte vinet för innehållet i flaskan, utan för (den patetiska) fina trälådan. Butikspersonalen fick då klä skott för oseriösa importörers hantering, vilket SB med all rätt var missnöjda med.

  /En som vet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här hittade jag lite mer info om hur trälådekampanjer fungerat tidigare: http://www.spinthebottle.se/nyhetsbrev/tillfalliga-tralador-forbjuds-vad-hander-nu/

   Radera
 3. Alltså så himla spännande/obehagligt/imponerande! Snyggt Jobbat!!!!

  SvaraRadera
 4. Independent wine company5 november 2018 19:13

  För svar från Independent wine company se nyskapad facebooksida. @Independentwinecompany. Tyvärr kommer vi inte ha möjlighet att svara direkt i olika trådar.

  SvaraRadera

Skicka en kommentar